Sterilisering av tispe

Har akkurat vært på 12 ukers kontroll med min tispe. Ble anbefalt av veterinær å fjerne livmoren på hunden før første løpetid. Dette pga fare for jursvulst og livmorbetennelse. Jeg synes dette høres vel drastisk ut. Hva tenker du om dette?

Svar fra Marianne Tønseth

Hei
For at steriliseringen skal beskytte optimalt mot jursvulster må dette gjøres før første løpetid. Beskyttelse mot livmorbetennelse,innbildt drektighet og selvfølgelig uønsket drektighet oppnåes fra steriliseringstidspunktet, uansett hvor gammel tispen er.
I Norge er det ingen tradisjon for å rutinemessig sterilisere tisper slik som i USA og Storbritannia.Her blir de fleste tisper som ikke skal brukes i avl sterilisert.I Norge er det faktisk slik at det må være en medisinsk eller bruksgrunn for å sterilisere.Bruksgrunner kan f.eks være tisper i tjeneste innen politi/forsvar/toll eller tisper som trenes aktivt innen hundesport.

Ulemper med sterilisering kan være noe økt risiko for overvekt og inkontinens, i tilegg til selve narkose/operasjonsrisikoen som må sees på som ganske liten hos en erfaren kirurg.

Om du ønsker å sterilisere tispen din må du vurdere fordeler og ulemper, og kanskje diskutere dette nærmere med veterinæren din.
Lykke til.