Adferd og læring

Stol på prosessen!

Stol på prosessen!

Forestill deg at du snakker med en venn som akkurat har kjøpt medlemskap på et treningsstudio. Men etter å ha vært på sin første trening, forteller han deg at han vil slutteLes mer...

Doggie-Zen: Mindfulness for hunder

Doggie-Zen: Mindfulness for hunder

Begrepet Doggie-Zen dukket opp i USA i starten av «klikkertreningsbølgen» på slutten av 90-tallet. Begrepet er inspirert av Zen buddismen. Et sentralt element i denne religionen er at man skal oppgi noeLes mer...

Hvorfor baklengskjeding?

Hvorfor baklengskjeding?

Baklengskjeding viser seg ofte å være et vanskelig tema, selv for folk som har jobbet med klikkertrening en stund. Det er egentlig ikke så rart. Konseptet er avansert i teorien,Les mer...

Hvem er sjefen?

Hvem er sjefen?

I lang tid har det vært allment akseptert, at for å få en lydig og grei hund, må man ha lederskap over hunden sin. Men hva er egentlig dette lederskapetLes mer...

Kunsten å ødelegge en kommando

Kunsten å ødelegge en kommando

En artikkel om positive og negative diskriminative stimuli, eller hvorfor man ikke bør blande klikkertrening og trening med korrigering. «The poisoned cue»… Tekst: Karen Pryor   En tillært stimulus som kommerLes mer...

Klassisk betinging & operant betinging

Klassisk betinging & operant betinging

Klassisk betinging er navnet på et fenomen Pavlov studerte på begynnelsen av 1900-tallet. Han skulle egentlig studere hunders fordøyelsessystem, som begynner med at det utskilles spytt i munnen. Men hanLes mer...

Motivasjon og deprivasjon

Motivasjon og deprivasjon

Motivasjon er et omfattende tema som forskere har viet hele livet sitt til å studere. Alt i alt ligger det utenfor rammene for denne boka, men siden det var nødvendigLes mer...

Primære og sekundære forsterkere 

Primære og sekundære forsterkere 

Tidlig på 50-tallet kom psykologen Clark Hull med en teori som skulle forklare hvorfor forsterkere øker sannsynligheten for at adferd gjentas. Denne teorien ble kalt drift-reduksjons (drive-reduction) teorien, og varLes mer...

Jaktadferd & sult

Jaktadferd & sult

Det gleder meg å se at flere og flere hundefolk – ikke minst Canis’ ulike artikkelforfattere stadig oftere påpeker at jaktatferd IKKE er motivert av sult. Dette har jo tidligere,Les mer...

Det er mange veier til Rom…

Det er mange veier til Rom…

…men er alle like gode? Er det egentlig mulig å si at positiv forsterkning er bedre enn negativ forsterkning? Eller motsatt? Begge deler fungerer jo i treningen. Men ser man littLes mer...

Forsterkningsskalaer

Forsterkningsskalaer

De fleste som har drevet med hundetrening en stund oppdager fort at hunden bør forsterkes så og si hver gang den gjør riktig tidlig i innlæringen. Dette gir den raskesteLes mer...

Dominans og lederskap

Dominans og lederskap

Dominans og lederskap er begreper som diskuteres mye i hundemiljøer, samtidig forfektes viktigheten av å være over hunden i rang. Dette er kanskje noe en tidligere har sett på somLes mer...

Hva er stress?

Hva er stress?

Stress er et vanskelig begrep og er dårlig definert. Sammenligning av begrepets definisjon fra en vanlig ordbok med definisjonen fra en medisinsk ordbok, viser at det er et stort sprikLes mer...

Lederskapets opprinnelse

Lederskapets opprinnelse

Når begynte man å snakke om «lederskap» i forbindelse med hunder? Hvor naturlig er egentlig «naturmetoden»? I denne artikkelen ønsker jeg å undersøke opprinnelsen til lederskapsteoriene og hvordan de fikkLes mer...

Separasjonsangst hos hund

Separasjonsangst hos hund

Hunder med hjemme alene-problemer utgjør en stor del av de hundene som kommer på konsultasjon. Hjemme alene-problemer kalles også separasjonsproblemer og er en samlebetegnelse på atferdsproblemer som oppstår når hundenLes mer...

Kastrering av hund

Kastrering av hund

En lettvint løsning på atferdsproblemer, eller en katalysator for nye problemer? Har du kastrert så har du kastrert. Det er derfor viktig at det stilles en atferdsdiagnose før evt. kastrering gjennomføres.Les mer...

Miljøtrening av valper

Miljøtrening av valper

I skrivende stund ligger det en 10 uker gammel flat-coat valp under skrivebordet og sover. De neste ukene vil jeg derfor tenke svært lite på rundering, fremmadsending, neseprøver eller sporpinnerLes mer...

Crossover-hunder (og -hester)

Crossover-hunder (og -hester)

Klikkertrening begynner etterhvert å bli en veldig populær metode i hundemiljøet. Stadig flere hopper over til klikkertrening etter å ha drevet med andre metoder tidligere. Men denne overgangen er ikkeLes mer...

Om ekstinksjon & instruktører

Om ekstinksjon & instruktører

Her i Canis-redaksjonen får vi daglig telefoner fra hundefolk som har spørsmål om hund og hundetrening. Spørsmålene kan være alt fra valper som tisser innendørs til redningshunder som slurver iLes mer...

Skuddredd? Ikke skyt hunden!

Skuddredd? Ikke skyt hunden!

En uvitenskapelig artikkel om hvordan flat-coaten Tia ble skuddfast. Tekst: Cecilie Køste Da Tia var valp hendte det at jeg prøvde å skyte med knallpistol utendørs mens hun var opptattLes mer...