Adferdsanalyse flashcards

Adferdsanalyse flashcards

Såkallte flashcards er fine hjelpemiddel for å lære definisjoner. Nedenfor ser du først et begrep – når du klikker på begrepet kommer definisjonen fram. Hvor mange av definisjonene kan du?Les mer...

Non-kontingent forsterkning

Non-kontingent forsterkning

Non-kontingent forsterkning (NCR) vil si å presentere forsterkere helt uavhengig av hva dyret / personen gjør. Metoden kalles ofte for ”responsuavhengig presentasjon av forsterkere”. (1) Metoden skiller seg dermed fraLes mer...

Observasjonslæring

Observasjonslæring

Observasjonslæring (eller modellæring) er en læringsform som enkelt forklart innenbærer at man lærer ting ved å se på andre, altså uten at man gjør noe aktivt selv, og uten atLes mer...

Fast frekvens

Fast frekvens

Fast frekvens (fixed ratio) er et forsterkningsskjemader den første adferden etter et fast antall repetisjoner blir forsterket. (1) Fast frekvens 3 (FF3) vil si at hver tredje (korrekte) respons forsterkes.Les mer...

Maktkamp

Maktkamp

Maktkamp (også kallt motkontroll) vil si at en person (eller et dyr) skaper aversive betingelser for å få en annen person (eller dyr) til å utføre eller avslutte en handling,Les mer...

Variabel frekvens

Variabel frekvens

Variabel frekvens (variable ratio) er et forsterkningsskjema der en adferd forsterkes etter et varierende antall responser. (1) Variabel frekvens 3 (VF3) vil si at GJENNOMSNITTLIG hver tredje adferd blir forsterket.Les mer...

Timeout

Timeout

Timeout er en prosedyre der muligheten for forsterkning er redusert i et visst tidsrom avhengig av en adferd.(1) Eksempel:* Valpen biter i hender eller buksebein. Eier reiser seg opp, gårLes mer...

Fast intervall

Fast intervall

Fast intervall er et forsterkningsskjema der en første korrekte respons etter et forhåndsbestemt tidsintervall blir forsterket. (1) Fast intervall 2 min vil si at den første responsen som presenteres etterLes mer...

Generaliserte betingede forsterkere

Generaliserte betingede forsterkere

En vanlig betinget forsterkers effekt er avhengig av deprivasjonsnivå i forhold til den opprettholdende forsterkeren den er forbundet med. Generaliserte betingede forsterkere er stimuli som er forbundet med flere forskjelligeLes mer...

Variabelt intervall

Variabelt intervall

Variabelt intervall vil si at første adferd etter et variabelt tidsintervall vil forsterkes. (1) Variabelt intervall 60 vil si at første korrekte respons etter GJENNOMSNITTLIG 60 sekunder vil bli forsterket.Les mer...

Motkontroll

Motkontroll

Motkontroll (også kallt maktkamp) vil si at en person (eller et dyr) skaper aversive betingelser for å få en annen person (eller dyr) til å utføre eller avslutte en handling,Les mer...

Fast varighet

Fast varighet

Fast varighet er et forsterkningsskjema der dyret må utføre en atferd kontinuerlig over et på forhånd bestemt fast tidsrom før forsterker presenteres. Fast varighet 60 vil si at dyret måLes mer...

Positiv svekking

Positiv svekking

Positiv svekking er en synonym med positiv straff. Begrepet svekking blir ofte foretrukket fordi ordet "straff" har så mange "dagligdagse" assosiasjoner som ofte ikke stemmer med den faglige definisjonen avLes mer...

Variabel varighet

Variabel varighet

Variabel varighet er et forsterkningsskjema der dyret må utføre en atferd kontinuerlig over et varierende tidsrom før forsterker presenteres. Variabel varighet 60 vil si at dyret må utføre adferden kontinuerligLes mer...

Negativ svekking

Negativ svekking

Negativ svekking er en synonym med negativ straff. Begrepet svekking blir ofte foretrukket fordi ordet "straff" har så mange "dagligdagse" assosiasjoner som ofte ikke stemmer med den faglige definisjonen avLes mer...

Refleks

Refleks

En refleks er et fast og relativt uforanderlig forhold mellom en stimulus og en respons (1). Det er forholdet mellom stimulus og respons vi kaller en refleks – ikke kunLes mer...

Andre ordens betinging

Andre ordens betinging

Gjennom betinging vil en tidligere nøytral stimulus kunne utløse en respons. Om den tidligere nøytrale stimulusen pares med en ny nøytral stimulus, vil den nye stimulsen også kunne utløse responsen,Les mer...

Vikarierende betinging

Vikarierende betinging

Vi har vikarierende betinging når en stimulus etableres som betinget stimulus uten direkte betinging. (1) Vikarierende betinging kan f.eks. skje ved at en hund ser at en annen hund (ellerLes mer...

Motbetinging

Motbetinging

Motbetinging vil si å presentere en stimulus dyret/personen er redd for (eller har en annen spesiell reaksjon på) og samtidig presentere en stimulus som har motsatt effekt.(1) Et eksempel påLes mer...

Systematisk desensitivisering

Systematisk desensitivisering

Systematisk desensitivisering innebærer en gradvis tilnærming til en angstutløsende stimuli/situasjon. (1) Et eksempel er at man setter seg sammen med hunden 200 meter unna en skytebane. Når hunden ikke lengerLes mer...

Desensitivisering

Desensitivisering

Systematisk desensitivisering innebærer en gradvis tilnærming til en angstutløsende stimuli/situasjon. (1) Et eksempel er at man setter seg sammen med hunden 200 meter unna en skytebane. Når hunden ikke lengerLes mer...

Motivasjonelle operasjoner

Motivasjonelle operasjoner

Motivasjonelle operasjoner er et overordnet begrep som brukes om en hver hendelse som påvirker effekten av forsterkere. (1) En etablerende motivasjonell operasjon er en hendelse som øker effekten av enLes mer...

Sensitivisering

Sensitivisering

Når reaksjonen på en stimulus øker for hver gang den presenteres, kalles prosessen for sensitivisering. Dette er det motsatte av habituering. (1) Sensitivisering er ikke stimulusspesifikk, og individet vil ofteLes mer...

Selvkontroll

Selvkontroll

Selvkontroll er adferd som resulterer i tilgang til en større forsterker etter en lengre utsettelse. Dette i motsetning til impulsiv adferd, som resulterer i en liten forsterker etter kort ellerLes mer...

Responsgeneralisering

Responsgeneralisering

Responsgeneralisering foreligger når det blir økt sannsynlighet for forekomst av ny atferd som resultat av trening av andre responser i den samme settingen. Enklere forklart kan vi si at detLes mer...

Negativ forsterker

Negativ forsterker

En negativ forsterker er en konsekvens som reduserer sannsynligheten for adferd som produserer den, og som øker sannsynligheten for adferder som fører til unngåelse av den. En negativ forsterker erLes mer...

Negativ forsterkning

Negativ forsterkning

Når en adferd fører til at en (aversiv) stimulus avsluttes eller unngås og adferden blir mer sannsynlig, kalles operasjonen negativ forsterkning. Enklere forklart innebærer negativ forsterkning at adferd som redusererLes mer...

Negativ straff

Negativ straff

Når en adferd fører til at en stimulus (en positiv forsterker) fjernes og adferden blir mindre sannsynlig, kalles operasjonen for negativ straff. Enklere forklart innebærer negativ straff at noe hundenLes mer...

Positiv forsterkning

Positiv forsterkning

Når en adferd fører til at en stimulus (en positiv forsterker) blir tilført, og adferden blir mer sannsynlig, kalles operasjonen for positiv forsterkning. Enklere forklart innebærer positiv forsterkning at adferderLes mer...

Premacks prinsipp

Premacks prinsipp

Premacks prinsipp sier at en lite sannsynlig adferd kan forsterkes med at hunden (eller mennesket) får mulighet til å utføre en mer sannsynlig adferd. Dette blir ofte omtalt om "BestemorsLes mer...