Windows-prinsippet

Windows-prinsippet

Windows-prinsippet (formulert av Morten Egtvedt & Cecilie Køste i boka “Lydighetstrening I teori og praksis”) sier at alle atferder vi klikkertrener nødvendigvis vil plassere seg som «filer» i en spesielleLes mer...

Timing

Timing

Med timing henvises det til hvor presist man forsterker ønsket adferd, eller rettere sagt; hvilken adferd som forsterkes.(1) Presis forsterkning er meget viktig for effektiv hundetrening. Ved å forsterke forLes mer...

Stimuluskontroll

Stimuluskontroll

En stimulus sies å kontrollere en adferd hvis sannsynligheten for at adferden skal forekomme er høyere i nærvær av stimulusen enn i fravær av den. Klikkertrenere definerer vanligvis stimuluskontroll littLes mer...

Kriterier

Kriterier

Et kriterie er det hunden må gjøre for at treneren skal belønne. En tommelfingerregel er at når hunden lykkes 4 av 5 ganger er det på tide å heve kriterieneLes mer...

Klikkertrening

Klikkertrening

Klikkertrening som begrep ble lansert av Karen Pryor tidlig på 90-tallet. Det finnes ingen offisiell definisjon på klikkertrening, så forskjellige trenere kan legge ulikt innhold i begrepet. På Karen PryorsLes mer...

Grunnferdighet

Grunnferdighet

En grunnferdighet er en forholdsvis enkel adferd som vi senere kan bruke i en rekke ferdige øvelser. En grunnferdighet kan sammenlignes med bokstavene i alfabetet, med mursteinene i grunnmuren, ellerLes mer...

Frivillig adferd

Frivillig adferd

Frivillig adferd er sentralt i klikkertrening. Man starter med å få hunden til å tilby adferden frivillig, og setter først på signalet når adferden utføres flytende. Med «frivillig» menes atLes mer...

Forsterkningskvalitet

Forsterkningskvalitet

Forsterkningskvalitet er hvor effektiv en forsterker er med hensyn til å øke sannsynligheten for adferder som produserer dem. Eller enklere forklart: hvor hardt er hunden villig til å jobbe forLes mer...

Forsterkningsfrekvens

Forsterkningsfrekvens

Forsterkningsfrekvens er hvor lenge må hunden jobbe mellom hver belønning.(1) Tidlig i innlæringen bør forsterkningsfrekvensen være høy. Dette gir raskest læring. Når du begynner å belønne sjeldnere bør du gåLes mer...

Flytmål

Flytmål

Et flytmål er et objektivt mål på hvor bra flyt man skal ha på en atferd (eller enklere forklart; hvor godt hunden skal kunne atferden) før denne regnes som «ferdig» trent. GradenLes mer...

Flyt

Flyt

En enkel og grei forklaring på flyt (fluency) er at adferden er flytende når vi kan gjøre den uten å tenke over det. Et annet ord for flyt er «automatisert».Les mer...

Crossoverhund

Crossoverhund

En crossoverhund er en hund som tidligere er trent med metoder som inkluderer bruk av straff og/eller lokking. (1) Det vil ofte være vanskelig å klikkertrene crossoverhunder i begynnelsen, ettersomLes mer...

Tvangsapportering

Tvangsapportering

Tvangsapportering innebærer å lære hunden å apportere basert på negativ forsterkning. Metoden er i de fleste tilfeller klart i strid med dyrevelferdsloven. Tvangsapportering kan foregå på forskjellige måter. En måteLes mer...

Tilrettelegging av miljøet

Tilrettelegging av miljøet

Tilrettelegging av miljøet er en innlæringsteknikk som ofte brukes i forbindelse med andre innlæringsteknikker (f.eks. fri-shaping eller targeting) for å øke effektiviteten i treningen. Dette innebærer at man arrangerer situasjonen/miljøetLes mer...

Sosial fasilitering

Sosial fasilitering

Sosial fasilitering er en innlæringsteknikk som innebærer at man bruker tilstedeværelse av et annet dyr (vanligvis av samme art) for å gjøre innlæringen enklere. Metoden har begrenset med bruksområder i praksis,Les mer...

Lokking

Lokking

Lokking er en innlæringsteknikk der man bruker en forsterker for å lokke hunden til å utføre ønsket atferd. Når hunden gjør riktig får den forsterkeren. Lokking er i utgangspunktet enLes mer...

Lederskap

Lederskap

Lederskap er et begrep som ofte brukes i hundelitteratur, dessverre som regel uten at det blir nærmere definert. Mange forfattere ser ut til å bruke begrepet lederskap i omtrent sammeLes mer...

Hjelp

Hjelp

Hjelp (eller hjelpestimulus) er alle stimuli som er tilstede i starten av innlæringen men som ikke skal være der lenger når målsetningen for treningen er oppnådd. Eksempel på hjelp iLes mer...

Fanging av atferd

Fanging av atferd

Fanging av atferd (eng: capturing) er en innlæringsteknikk som innebærer å forsterke atferd som hunden tilbyr frivillig / tilfeldig. En hund vil i løpet av en dag utføre svært mangeLes mer...