Apportering

Utførelse:
Øvelsen apportering starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli og kaster apporten minst 10 meter. På ny ordre skal føreren kommandere hunden til å apportere. På ny ordre gir føreren hunden kommando om å avlevere apporten. Føreren kan benytte sin egen apport av tre.

Dommeranvisning:
Starter hunden før apporten har landet underkjennes øvelsen. Starter hunden etter at apporten har landet og før kommando er gitt, gis ikke høyere karakter enn 7. Slipper hunden apporten ved fører uten å ta den opp igjen, gis ikke høyere karakter enn 7. Slipper/mister hunden apporten 3 ganger, underkjennes øvelsen. Når det gjelder tygging på apportbukken, må det være avgjørende for karaktersettingen hvor kraftig hunden tygger. Vedvarende kraftig tygging gir ikke høyere karakter enn 5.

Kilder

NKK´s lydighetsregler 2007