Burleker – utvikling av motivasjon og selvkontroll

Burleker – utvikling av motivasjon og selvkontroll

Målsetningen med klikkertrening og andre belønningsbaserte metoder er å få en hund som elsker å trene, som kreativt tilbyr oss adferder vi kan belønne, og som raskt lærer seg hvilke adferder som lønner seg. Veien dit er ikke alltid så enkel som det kan synes å være i lærebøkene! Hvordan får vi styring på overfloden av adferder hos hunden som prøver ALT for å få være med og trene? Hvordan motiverer vi hunden som synes at luktene i bakken eller synet av hundekompisene er minst like interessante som kjøttkakene og tennisballene våre? Susan Garrett har noen kreative forslag… (se video i slutten av artikkelen)


Tekst: Maria Yttermyr


 

Innlæringen

Burleker handler ikke om at hunden skal oppbevares i bur døgnet rundt for på den måten å bli motivert til å jobbe. I stedet handler det om strukturert trening med mål om å få en hund som jobber med stor motivasjon samtidig som den lærer seg selvkontroll. På kjøpet får man en hund som elsker å være i buret sitt og som rolig kan koble av i vente på nye arbeidsoppgaver. Det er noe som alle aktive hundeførere har stor glede og nytte av, uansett hvilken gren man tilhører. For agilityhunden innebærer burleken også nyttig trening for starter og utvikler evnen til å finne tunnelåpninger fra alle mulige vinkler. Målsetningen med burleken er en hund som selv velger å bli liggende i sitt åpne bur i vente på innbydelse fra treneren om å komme ut og jobbe. Målet er ogsåen hund som jobber med høy intensitet og motivasjon, og som lett velger å springe tilbake til det åpne buret når det er på tide med en pause.Treningen bygger på å la hunden ta egne valg. Som hundetrener er det din oppgave å se til at de valg du vil at hunden din skal ta gir stor verdi for hunden, dvs. at de blir belønnet for de riktige valgene. Du må også passe på at andre valg hunden tar, ikke gir uttelling. Det gjelder altså å kontrollere hundens muligheter til selvforsterkende aktiviteter. For at burleken skal bli en effektiv treningsmetode må du holde deg til følgende regler:- Ingen fysiske eller verbale irettesettelser av hunden må forekomme- Hunden må ikke lokkes eller lures til å utføre en adferd, den må selv få velge.

 

Nødvendig utstyr

– Et hundebur i passende størrelse. Hunden skal kunne stå, sitte og ligge uhindret i det. Et bur i metall eller plast/metall anbefales under innlæringen, da åpningen på tøybur kan være vanskelig i de innledende øvelsene- Noe å dekke hele buret med. Et laken eller et teppe fungerer fint- Mange lekre godbiter- Kampleker og noen baller trengs ogsåTreningen kan beskrives i seks faser:

 

Fase 1: Gjør buret til et attraktivt sted å være.

Inn i buret

Om hunden din ikke går inn i buret frivillig eller ved hjelp av en vennlig kommando, må du begynne å forme fram adferden: gå inn i buret. Du kan velge å forme fram adferden ved å plassere deg, buret og hunden på et sted uten forstyrrelser og klikke og belønne hver bevegelse i riktig retning. Om hunden din kan noen form for labb- eller snutetarget så kan du i stedet bruke dette for å få hunden til å gå inn i buret. En annen variant er å gjøre et hundeteppe til en target for hunden og deretter flytte den lengre og lengre inn i buret. En vanlig feil ved alle variantene er at man først klikker for en posisjon og deretter prøver å bruke belønningen for å lokke/lure hunden enda litt lengre inn i buret, i den tro at innlæringen skal gå raskere. Mange hunder reagerer da helt motsatt og blir mer nølende ettersom hvert klikk/belønningsord fører til at de må gjøre enda mer av det vanskelige for å kommet til belønningen. Plasser i stedet belønningen akkurat der hunden står da du markerte adferden, eller belønn hos deg slik at hunden begynne på nytt igjen på neste repetisjon.

«Verdilad» buret

Når hunden enkelt trasker inn i buret kan du gå videre til neste steg, å bygge opp en stor verdi av å være i buret. For at dette skal gå smidig må du planlegge motorikken din! Pass på å ha mange lekre godbiter på en lett tilgjengelig plass. Dekk over buret med et laken/teppe eller liknende, slik at bare fronten er ikke er tildekt. Om buret har hengselet på høyre side skal du bruke høyre hånd å åpne med og venstre hånd til å belønne med (og omvendt).

A) Still deg på kne foran buråpningen. Ta en godbit i den ene hånda, åpne døra med den andre. Strekk inn belønningshånda langt inn i buret og belønn hunden langt inn og høyt opp i buret. Om hunden prøver å gå ut av buret så stiller du deg slik at den ikke klarer det. I stedet stenger du burdøra. Åpne igjen og belønn langt inn, høyt oppe. Steng igjen, ta bort hånda. Deretter åpner du, belønner langt inn og høyt oppe. Repeter minst ti ganger. Ta en pause, gå bort derifra, la hunden være igjen i buret.

B) Har du en hund som nå setter i gang et rabalder, dekker du til hele buret. Hunden skal ikke klare å se ut på noen av sidene. Stålsett deg og ikke gå tilbake så lenge hunden er urolig. Tenk på at all oppmerksomhet, selv negativ oppmerksomhet, kan forsterke urolig adferd i buret. Å bjeffe, hyle eller bite i stykker teppet i buret fikk jo deg til å komme tilbake, blås i om du er sint og kjefter! Når hunden har roet seg går du tilbake og tar opp lakenet/teppet slik at hunden kan se ut gjennom fronten igjen. Om hunden fortsetter å være rolig kan du kaste inn en godbit gjennom gitteret. Pass på timingen slik at du ikke lager adferdskjeder der hunden først bjeffer litt for å deretter bli rolig og bli belønnet for det. Belønn fortsatt ro eller lengre rolige perioder om du oppdager at du har kommet inn i et mønster. Når hunden fortsatt er rolig kjører du ca ti repetisjoner til på verdiladingen, som A over.

C) Belønningsplasseringen burde nå gjøre at hunden forventer seg belønning høyt og langt bak. Om hunden din ikke sitter allerede nå når du belønner, kan du begynne å holde igjen godbiten i hånden langt inne i buret, og vente på en sitt før du slipper godbiten. Repeter ti ganger, ta en pause og gå derifra igjen. Blir det bråk i buret, dekker du til fronten til det er rolig igjen. Første forsterkning for å være rolig er at lakenet/teppet går opp. Forsterkning for å holde seg rolig med lakenet/teppe oppe er at du kommer og kjører noen repetisjoner til med verdiladingen.

 

Fase 2 – Hundens valg

Nå vil du at hunden skal sitte når du åpner døra. Legg hånda på åpningsmekanismen og vent. Om hunden tilbyr en sitt åpner du og belønner langt inne, høyt oppe. Steng igjen, repeter minst ti ganger. Nå må hunden sette seg for å få deg til å åpne. Ikke bruk kommando, vent til hunden selv velger å sette seg for å få deg til å åpne og belønne. Hånda di på burdøra blir nå et signal for å sette seg. (Om dette er veldig vanskelig for hunden må du repetere øvelsene i fase 1 C til at hunden setter seg av seg selv.)Fra og med nå holder du på kriteriet om at hunden skal sitte for at du skal åpne en burdør! Det gjelder også i hverdagen, hundegården, bilen osv.

 

Fase 3 – Test verdiladningen

A) Er det noen verdi for hunden å få være i buret? Åpne burdøra, vent litt og se. Velger hunden å bli sittende? Inn med hånda og belønn! Beveger hunden seg? Steng døra! Prøv igjen. Sitter hunden igjen nå, belønner du. Beveger den seg igjen sier det til deg at du må gjøre det å holde posisonen i buret til et mer attraktivt valg. Kjør ytterligere ti repetisjoner av fase 1 C, kanskje med enda bedre godbiter.

B) Når hunden holder posisjonen øker du gradvis tiden den skal sitte igjen med åpen dør før du belønner. Din strategiske plassering med hånda på døra gjør det enkelt for deg å rolig stenge igjen om hunden velger feil. Må du stenge døra to ganger på rad vet du at du har gått for fort fram og må tilbake til verdiladingen igjen.

C) Når hunden kan sitte ti sekunder med åpen dør uten å bryte sitten, setter du på båndet. På dette stadiet farer mange hunder ut gjennom åpningen, så pass på plasseringen din slik at hunden din ikke kommer seg ut. Steng rolig døra, la båndet være på. Hånda på burdøra, hunden setter seg, åpne og belønn. Repeter noen ganger. Begynn deretter forsiktig med å dra litt i båndet. Belønn at hunden blir sittende. Øk for hver gang til at hunden kan holde posisjonen til tross for at du prøver å dra den ut av buret. Gå så videre til å reise deg opp. Her får mange hunder for seg at det betyr at den skal komme ut, så være forberedt med burdøra om hunden bryter posisjonen. Belønn om hunden blir sittende. Gå videre til å plukke opp båndet, belønn om hunden blir sittende. Jobb metodisk til at du kan stå oppreist og dra i båndet uten at hunden bryter posisjonen.

D) Når hunden kan bli sittende med åpen dør til tross for at du står oppreist, kan du legge til andre forstyrrelser utenfor buret. ”Mist” godbiter på bakken. Om hunden blir sittende, belønn i buret. Rull en ball forbi buråpningen, belønn inne i buret. Lokk hunden med kampleken, belønn inne i buret. En annen hund går forbi, osv, osv. Du har nå fantastiske muligheter til å til å trene på å holde posisjonen til tross for forstyrrelser, samtidig som du har full kontroll! Om hunden velger feil, dvs bryter posisjonen, så stenger du døra. Sjansen for belønning uteblir. Både fra deg og fra omgivelsene. Må du stenge døra to ganger på rad vet du at du har gjort det for vanskelig og at du må gå tilbake i treningen og repetere minst ti repetisjoner.

 

På tide med pause?

Når du mener at det er nok trening for en dag, tar du ut hunden av buret med et tydelig fri-signal. Unngå å bruke hundens navn som fri-signal. Det er en stor fordel å kunne bruke navnet som et oppmerksomhetssignal uten at den bryter posisjonen. Navnet skal heller bety: ”pass på, nå kommer DIN instruksjon”. Har du flere hunder er det veldig praktisk å kunne kommandere ”Tosca – vent. Stella – kom” uten at alle kommer farende på en gang.Neste gang du trener på burleken begynner du fra begynnelsen med fase 1 for å minne hunden på verdien av det å være i buret, men nå kan du jobbe deg raskere gjennom fasene til den fasen du sluttet på forrige økt.

 

Fase 4 – Endelig fri!

Nå har hunden fått minst hundre belønninger inne i buret. Den kan bli sittende til tross for at du drar i båndet, kaster godbiter på bakken og spretter ball rundt buret.

A) Fjern alt attraktivt innenfor båndets lengde, ikke engang vannskåla skal stå innenfor rekkevidde. Ha båndet på og be hunden komme ut av buret med fri-signalet. Bli deretter passiv, hold hunden i halve båndets lengde og still deg opp mot buret. Vent maks fem sekunder. Velger hunden å gå inn i buret igjen, belønn maksimalt i buret. Velger hunden i stedet å snuse i bakken eller vil bort, ta hunden i halsbåndet og hold den rett foran buråpningen. Når den velger å gå inn, belønner du maksimalt, men noter også at du må gå tilbake i treningen til verdiladingen og repetere minst ti ganger.

B) Bytt på mellom å la hunden få fri-signal og slippe ut av buret, bli passiv og belønne når den går inn igjen og med å verdilade i buret. Så fort hunden viser den minste vegring for å gå inn i buret og heller søker etter annen stimulans, så vet du at du må kjøre flere verdiladninger før du tar ut hunden igjen.

C) Du bør også variere med forstyrrelsene du jobbet med i fase 3 for å kvalitetssikre at hunden virkelig sitter igjen til den får signal om å komme ut. Tren også på at hunden bare er i buret med døra åpen, med deg eller en medhjelper i umiddelbar nærhet for å lukke døra om hunden prøver å komme seg ut. Når hunden bare skal være i buret på denne måten trenger den ikke sitte, men den kan selv velge posisjonen. Hold likevel på kriteriet om at samtlige kroppsdeler skal være inne i buret for at døra fortsatt skal være åpen! Du eller en medhjelper kan med jevne mellomrom belønne hunden i buret for at den oppfører seg pent. Etter hvert kan du våge å bevege deg lengre bort fra buret.

 

Fase 5 – Full fart!

Nå når vi har lært hunden å bli i buret vil vi jobbe litt mer med motivasjon og intensitet! Vi vil at hunden skal ha full fart inn i buret og full fart ut!

A) Når hunden, så fort den har kommet ut av buret, søker seg tilbake, kan du begynne å øke avstanden til buret slik at den får sjanse til å springe inn i buret. Du kan øke draget mot buret ved å holde litt i mot i halsbåndet og deretter slippe. Man kan variere vinkelen mot buret gradvis slik at hunden etter hvert søker seg i full fart mot buråpningen selv om du slipper den bak buret.

B) Varier med å by hunden ut av buret og belønn at den kommer til deg med intensiv lek. Bli passiv, legg bort leken. Når hunden springer tilbake til buret belønner du ved å by den ut igjen. For å få deg til å fortsette leken må hunden altså springe inn i buret igjen, og du belønner full fart inn i buret med sjansen for å komme ut igjen.

C) Legg signal på adferden å springe inn i buret. Si din valgte kommando akkurat når hunden springer til buret, et titals ganger. Så sier du det akkurat før du slipper hunden. Du kan så sende hunden til buret når den trenger en pause i treningen eller når du skal gjøre noe annet.

 

Fase 6 – Full pakke!

Gratulerer! Nå har du en hund som selv velger å ligge stille og rolig i buret sitt med åpen dør i vente på å få jobbe med deg. Når du ber om det kommer den ut med høy motivasjon for jobben. Når dere er ferdige springer den gjerne tilbake til hvileplassen sin for å vente på neste sjanse.Nå er det bare å innføre burleken i din øvrige trening. Du har nå mulighet til å gire opp hunden din eller roe den ned, alt etter behov. Du kan sende hunden din på pause uten at den stresser seg opp eller detter helt sammen. Hunden din har dessuten fått for seg at raskeste veien til livets ulike gleder virker å være gjennom deg. Som bonus kan den også få være med på første rad i større utstrekning når du trener andre hunder, hjelper treningskompiser eller bare sitter og prater. Frihet under ansvar! Når hunden har lært seg prinsippet med burleken pleier det også å gå bra å overføre adferden til en hundeseng eller et teppe, eller hvorfor ikke til bilen!


Sikkerhetstips

Sats på et stabilt bur av god kvalitet. Et stålbur bør teipes med sølvteip eller liknende rundt kanter slik at hunden ikke setter seg fast med klørne når du kjører full fart inn og ut av buret.

Godbit-tips

Det går med mange godbiter, og de må være gode for at buret skal bli verdiladet. Om du uroer deg for hundens mage, vekt eller din egen lommebok kan du med fordel lage en Godt&Blandet miks. Ta en porsjon av tørrforet til hunden, tøm alt i en stor plastpose sammen med oppskårne delikatesser som pølser, kjøtt, pannekaker, fiskeboller eller hva du enn måtte ha. Rist det hele ordentlig og la det ligge i noen timer i kjøleskapet så den gode smaken sprer seg. La så hunden trene til seg middagen sin.Lager du egen mat eller serverer våtfor? Det går helt fint å belønne hunden i buret med våtfor på skje!

Dyrevernaspekter

I SBK’s skrift ”Hundägaren och lagen” står fölgende: Allmenne råd till § 2 dyrevernsloven (av Jordbruksverket (L 103)) angående forvaring. Hunder og katter bør ikke forvares i bur lengre enn hva som er nødvendig i forhold til hensikten med forvaringen. Å bruke bur som soveplass er tillatt så lenge døra er åpen slik at hunden selv kan bestemme når den vil være der.


Susan Garrett er laget en egen DVD om burleker som du kan bestille på Amazon.com hvis du vil se mer om hvordan treningen kan utføres i praksis.