Drentsche patrijshond

Drentsche Patrijshond utvecklades på 1500-talet ur Spanieln som kom från Spanien till Nederländerna via Frankrike. Rasen avlades fram av bönderna i norra delen av Nederländerna, Drenthe. De hade inte råd att ha mer än en hund och den skulle ha många egenskaper som kunde nyttjas.
I Nederländerna finns idag ungefär 4000 Drentsche Patrijshondar registrerade men i Sverige är rasen ung. Den första individen av rasen registrerades 2001 hos Svenska Kennelklubben och 2009 var antalet registrerade hundar ca 50 st. I Norge finns ett tiotal och i Finland ett par individer.

Som stående fågelhund är Drentsche Patrijshond idealisk för jakt i olika slags terräng. Den fungerar alltså lika bra på fält som i skog eller vatten, och arbetar hela tiden nära jägaren. När hunden närmar sig villebrådet fattar den stånd på lagom avstånd. De är goda apportörer, bra simmare och är även användbara som viltspårare.

Drentsche Patrijshond kan även tränas upp till att bli räddningshund. I Nederländerna, Groeningen, finns en hane som tränats för att bli auktoriserad SAR-dog (search and rescue-dog). Viktigt för den typen av hundar är ett utpräglat intresse för människor och en glädje i att lära och ta sig an nya utmaningar.

Assistenthund är också ett område som passar för vissa individer av rasen. I Nederländerna finns ett par hundar som tränats för detta ändamål.
Drenten kan bli en mycket god jaktkamrat, den har vakt i sig, men är en positiv och trevlig familjehund. Den är i sin karaktär glad och vänlig som älskar både människor och djur. Den vill naturligtvis vara en del av familjen.
Drentsche Patrijshond är en aktiv och livlig ras. Om du inte jagar eller jakttränar bör den få någon annan liknande arbetsuppgift t.ex lydnad, spår, sök, eller varför inte som draghund. Bönderna, i gamla tidens Drenthe, använde sina hundar till att dra tunga mjölkkärror. Drenten är en tålig hund och gillar att vara ute och röra på sej hela året runt.

Många ägare i rasens hemland säger: En gång en drent, alltid en drent!

Rasestandard

Andre kommentarer