Finsk spets

Finsk spets

Dette er Finlands nasjonale hunderase. Det finnes en teori om at finsk spets er innvandret sørfra med finsk-ugriske folkestammer som i sin tid koloniserte Finland. Mer sannsynlig er imidlertid teorien at den er en av de mange opprinnelige, nordiske spisshundvarieteter. Rasen er nokså enestående, idet den er en av de få gjenværende av en rekke gamle halsende fuglespisshunder. Det betyr at den brukes på storfugljakt ved at den lokaliserer fuglen og fascinerer den ved å halse under treet slik at jegeren kan komme på skuddhold.

Rasestandard

Skulderhøyde for hannhunder 44–50 cm, for tisper 39–45 cm; noe hvelvet skallefront; tydelig stopp; kort, tilspisset snute; mørke øyne; spisse, stramt stående ører; tett, nesten kvadratisk kropp; høyt ansatt hale som bæres ringet; stri, rett, noe utstående pels; klart rødgul til varmt rød.

Andre kommentarer