Pyreneisk gjeterhund m/korth.hode

Rasestandard

Andre kommentarer