Thai ridgeback dog

I Thailand har isolerte hundegupper blitt avlet på århundrer, og typen har holdt seg uforandret. Denne spesielle rasen er relativt ukjent utenfor de østeligste Thailand, men ble oppdaget rent tilfeldig i Bangkok av en amerikansk kynolog, som har eksportert en del av dem til Calfornia. På sitt hjemsted kalles den ganske enkelt mah thai (= thai-hund). Dens mest karakteristigste kjennetegn er en «ridge» langs ryggen (pelsstripe som vokser mot hårretningen, som hos rhodesian ridgeback). Den har tjent som vakthund for hus og hjem i århundrer, samt som jakthund og vakthund for kjerretransporter. Thai kennelklubb sørger nå for at det nå blir tatt vare på rasen.

Rasen er forholdsvis nylig «oppdaget» av hundeinteresserte fra vesten. Har levd uforandret og upåaktet i sitt hjemland i århundrer, så langt unna «allfarvei» at den sjelden, eller aldri, har hatt anledning til og krysses med hunder av eurpoeisk avstamning.

Rasestandard

Andre kommentarer