Vorstehhund langhåret

Vorstehhund langhåret

Bakgrunn/ bruksområde: Den langhårede vorsteheren er en jakthund. Den stammer fra fuglehunder men også vann- og drivende hunder, noe som gjør den til en allsidig rase. Allerede i 1879 ble de viktigste rasetypiske trekkene fastsatt. I 1897 opprettet friherre von Schorlemer den første rasebeskrivelsen og dermed ble grunnen for dagens raseavl lagt.

Helhetsinntrykk: Langhåret vorsteh skal være kraftig og musukløs med flytende linjer. Den skal ikke være høystillt. Hos mindre individer er det ønskelig med mye substans. Altfor massive og dermed tunge hunder er ikke ønskelig.eftersträvansvärt med mycket substans.

Karakter: Temperamentet skal være balansert, rolig og stabil. Rasen skal være godmodig og lettdressert.

Rasestandard

Viktige forhold:
Skalle og neseparti skal være like lange. Rasen skal ikke være overbygd. Manken skal være plassert på et noe høyere nivå en korset.

Rygglinje: Rygglinjen skal være plan.

Rygg: Ryggen skal vara fast og ikke altfor lang.

Lendparti: Lenden skal være synlig muskuløs.

Kors: Korset skal være langt og moderat sluttende.

Brystkasse. Forbrystet skal være tydelig. Brystkassen skal være bred og nå ned til albuene.

Hale: Halen skal bæres rett med den ytterste tredjedelen lett bøyd oppover. Den skal ikke bæres altfor rett opp.

Andre kommentarer