Västgøtaspets

Västgøtaspets

Vestgøtaspetsen anses som å være en av de genuint svenske rasene, selv om det fortsatt er uklart om den er i slekt med den nokså like Welsh corgien. Hvorvidt vikingene tok med seg hunder av denne spets-typen til Sverige eller tvert om er vanskelig å klarlegge. Kynologisk forskning viser likevel at denne rasen har sitt utsrping i Sverige.

Uansett rasens utsrping skal greve Björn von Rosen i Sverige få æren for å få godkjent og registrert rasen som svensk. I begynnelsen av 1940-tallet ble interessen til von Rosens rettet mot denne spetshundstypen og startet sitt avlsarbeide sammen med rektor K G Zetterstèn.

Avlen foregikk helt uten å miste rasens gode gjeterinstinkter.

Rasestandard

Andre kommentarer

For mer informasjon, kontakt Specialklubben För Västgötaspets eller gå inn på http://hem.passagen.se/skv76/