Klikkertrening

Klikkertrening som begrep ble lansert av Karen Pryor tidlig på 90-tallet. Det finnes ingen offisiell definisjon på klikkertrening, så forskjellige trenere kan legge ulikt innhold i begrepet.

På Karen Pryors nettsted defineres klikkertrening på denne måten:

"Clicker training" is an animal training method based on behavioral psychology that relies on marking desirable behavior and rewarding it. (1)

I boka "Klikkertrening for din hund" oppsummeres klikkertrening i fire hovedpunkter:

1. Bruk av positiv forsterkning, negativ straff og ekstinksjon.

2. Hunden skal tilby adferder frivillig (med så lite hjelp som mulig)

3. Systematisk bruk av en betinget forsterker

4. Bygger på adferdsanalytisk teori, og fokuserer på detsom er observerbart
(2)

Det er en viss uenighet blant klikkertrenere rundt punkt 2, og om hvorvidt klikkertrening "tillater" bruk av lokking eller kun skal bygge på frivillig adferd. Denne definisjonen er derfor noe omstridt, og det understreker jo at klikkertrening rommer flere forskjellige praksiser, og ikke nødvendigvis er en helt ensartet metode.

Alexandra Kurland har laget en mer poetisk definisjon av klikkertrening:

“There are two sides to the click: what happens before, and what happens after. What happens immediately before the click is a behavior the trainer would like to strengthen. What happens immediately after is an event the animal would like strengthen, such as receiving food. The click unites these two desires.”

Kilder

1) Clickertraining.com

2) Egtvedt & Køste, «Klikkertrening for din hund», Canis Forlag 2001