Sitt under marsj

Utførelse:
Øvelsen sitt under marsj starter med hunden i utgangstilling. På ordre starter ekvipasjen fri ved foten. Etter ca. 10 meters marsj, på et angitt sted, kommanderes hunden til å sette seg, mens føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter, og på ordre gjør helt om og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake, og på ny ordre gjøre helt om og holdt, ca. 5 meter bak hunden. Føreren får så ordre om å gå inntil hunden og under marsj ta denne med seg ca. 10 meter hvor føreren får ordre om å gjøre holdt.

Dommeranvisning:
Sittmomentet skal utføres raskt og presist. Har ikke hunden satt seg før føreren har gjort helt om og holdt, underkjennes øvelsen. Hvis hunden forandrer stilling etter først å ha sittet, kan det ikke gis høyere karakter enn 7. Ved bedømmelse av øvelsen skal utførelsen av fri ved foten også tillegges oppmerksomhet.

Kilder

NKK´s lydighetsregler 2007