Stimuluskontroll

En stimulus sies å kontrollere en adferd hvis sannsynligheten for at adferden skal forekomme er høyere i nærvær av stimulusen enn i fravær av den (1).

Klikkertrenere definerer vanligvis stimuluskontroll litt strengere og sier at stimuluskontroll vil si at en adferd utføres i nærvær av et bestemt stimuli, og ikke ellers. Man kan eventuelt snakke om "full" eller "delvis" stimuluskontroll.

I klikkertrening får man vanligvis stimuluskontroll på adferder ved å følge disse trinnene: (2)

1. Form fram adferd X frivillig (til flyt-nivå)

2. Gi signalet samtidig som adferd X utføres frivillig

3. Gi signalet like før adferd X utføres frivillig

4. Forsterk kun når adferd X skjer etter at du har gitt signalet (og lær hunden å vente gradvis lenger på signalet)

5. Gi signal for Y (eller "tullekommandoer") og ikke forsterk hvis hunden utfører adferd X (gi deretter signal for adferd X og forsterk)

Kilder

1) Horne & Øyen, «Målrettet miljøarbeid», GRD Forlag 2005

2) Egtvedt & Køste, «Klikkertrening for din hund», Canis Forlag 2001